#39: Be the early stepping stone in an artist’s career|#112: Spaces today don’t need to be curated, but occupied.|#20: Are exhibitions the most suitable form for the art that we present?|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#36: We support production separately.|#14: Can you also remain a toddler institution?|#40: Follow the artist|#92: We’re a learning organisation.|#81: Things come alive when there is friction.|#58: Kunsthal Gent is a monument. If you plan to drill a hole, contact Tomas first.|#105: Kunsthal Gent is local in scale, but globally connected.|#60: Look after all tools. The moment it looks like things are missing it means that things are missing.|#117: Consider design, organisational structures and architecture as programme.|#54: What about disabled artists?|#98: The success of it will not lie in the result but in the process.|#34: We pay artists.|#119: Be a space of production.|#19: Have fun at the exhibition.|#65: No excuses: Thursday morning, team meeting.|#62: Be kind. Full dishwasher: empty it.|#74: Last one out turns of the lights.|#21: Live with the exhibition, spend time with it.|#84: The White Cube is a lie.|#26: More artists, less borders.|#141: Start a Publication Studio at Kunsthal Gent in the nearby future.|#39: Be the early stepping stone in an artist’s career|#112: Spaces today don’t need to be curated, but occupied.|#20: Are exhibitions the most suitable form for the art that we present?|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#36: We support production separately.|#14: Can you also remain a toddler institution?|#40: Follow the artist|#92: We’re a learning organisation.|#81: Things come alive when there is friction.|#58: Kunsthal Gent is a monument. If you plan to drill a hole, contact Tomas first.|#105: Kunsthal Gent is local in scale, but globally connected.|#60: Look after all tools. The moment it looks like things are missing it means that things are missing.|#117: Consider design, organisational structures and architecture as programme.|#54: What about disabled artists?|#98: The success of it will not lie in the result but in the process.|#34: We pay artists.|#119: Be a space of production.|#19: Have fun at the exhibition.|#65: No excuses: Thursday morning, team meeting.|#62: Be kind. Full dishwasher: empty it.|#74: Last one out turns of the lights.|#21: Live with the exhibition, spend time with it.|#84: The White Cube is a lie.|#26: More artists, less borders.|#141: Start a Publication Studio at Kunsthal Gent in the nearby future.|
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

07—21.06.2021 17:00

Cairography Collective + Disarming Design, Sandberg Instituut

Pay what you can

LANGUAGE CAFE:
The Language of Oppression and Resistance

Een initiatief van Cairography Collective in residentie in Kunsthal Gent, in samenwerking met Disarming Design Sandberg Instituut

Curatoren: Siwar Kraitem en Rasha Dakkak

Maandag 7 + 21 juni, 17:00 tot 19:00
Online @Kunsthal Gent

'Language Café' is een terugkerende zoom-meeting die rond taal, design, vertaling en politiek draait. De gesprekken die er plaatsvinden worden doordesemd met hedendaagse perspectieven uit de Arabisch sprekende regio's en de diaspora. Kwesties rond vertaling, het canon en hegemonieën, migratie en politiek worden er verkend. Het taalcafé is een project van Cairography Collective dat werd ontwikkeld in residentie in de Kunsthal Gent. De Cairography Collective werkt hiervoor samen met gast-curatoren uit het studentenkorps van 'Disarming Design', een master-programma van het Sandberg Instituut. 'Language Café' is steeds opgezet als een ontmoeting die telkens een andere vorm aanneemt. Er is ook per sessie een nieuw taal-menu en een aangepast kader om de verbeelding te sturen, met gastheren en -vrouwen en curatoren die meerdere rollen spelen en modereren.

De eerste reeks draagt de titel 'De taal van onderdrukking en verzet' en zal tijdens twee afleveringen de taal onder de loep nemen die de (sociale) media hanteren over wat er aanhoudend gebeurt in Palestina. Zoals ook de voorbije maand aantoont, laat het machtspel en een clash van narratieven termen als Nakba, Intifada niet onbetuigd. We onderzoeken ze samen met kolonialisme en 'gentrificatie'. We willen dit ontrafelen en aantonen hoe taal ingezet wordt in voornamelijk sociale media maar ook in krantenkoppen en via andere media kanalen om verzet te ontkrachten, te neutraliseren, te kapitaliseren en te censureren. In het bijzonder zijn we geïnteresseerd in de taal van algoritmes en hoe ze gebruikt worden om posts weg te halen, pagina's te vernietigen. Daartegenover plaatsen we tegenstrategiën van kunstenaars en anti-imperialistische digitale manoeuvers die de censuur counteren uit solidariteit met Palestina.

Aan de hand van de twee Language Cafés hopen we een bescheiden archief te creëren met een glossary van termen en omstreden taalgebruik die als case studies kunnen dienen.

Alle geïnteresseerden zijn welkom in het café om een actieve rol op te nemen (met een warme call aan designers, linguïsten, kunstenaars, activisten) en voorbeelden aan te dragen die de conversatie kunnen aansturen.

Cairography Collective

Het Cairography Collective stelt 'onafhankelijk publiceren' voor als belangrijkste middel om Arabische denkers, schrijvers en kunstenaars een plaats te geven in het kunstdiscours en de kunstpraktijk, in weerwil van de esthetische consensus. Het collectief verzet zich tegen het homogeniseren, verguizen of stereotyperen van de 'Arabier' en bekritiseert praktijken die exotiseren of generaliseren, aan de hand van publicaties, workshops en taalcafés die de gevoeligheid rond taal en verschil belichten, alternatieve conferenties die inbreken op de rigide en soms trage vormen van kennisvorming door informele uitwisseling rond thema's.

In juni heeft Cairography Collective drie activiteiten gepland: twee bijeenkomsten van Language Café en een alternatieve conferentie PRiCKS, met de titel 'Touching Publication', op woensdag 9 juni van 17-20u.

Image001