#14: Can you also remain a toddler institution?|#92: We’re a learning organisation.|#5: Kunsthal Gent is a city where different identities collide in an ongoing exhibition without end date. New exhibitions are always a new layer in this ongoing story.|#23: That’s a very interesting piece, but how would it behave in a pizza joint?|#141: Start a Publication Studio at Kunsthal Gent in the nearby future.|#10: Don’t be obsessed with numbers.|#61: No all male install teams.|#64: Arrange a distribution of forces.|#89: Build-in impurity within the organisation.|#25: Never ask the artist to just present their work, ask them to co-create and co-organise the space.|#81: Things come alive when there is friction.|#75: A building is a capricious thing: it is inhabited and changed, and its existence is a tale of constant and curious transformation.|#107: Build a community / scene.|#87: Always keep in mind there is something really special about being in a room that is 19 meters tall.|#28: Make Contracts.|#79: The layered painting in the Old House has the potential to become the emblem to explain what Kunsthal Gent is doing.|#137: Use the publication as programming space|#132: Things will always look weird when you’re the first doing it.|#54: What about disabled artists?|#17: An exhibition is never finished.|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#99: Evolve according to changing needs.|#59: Always protect the floor when painting (or pouring concrete)|#37: Operate with radical transparency.|#36: We support production separately.|#14: Can you also remain a toddler institution?|#92: We’re a learning organisation.|#5: Kunsthal Gent is a city where different identities collide in an ongoing exhibition without end date. New exhibitions are always a new layer in this ongoing story.|#23: That’s a very interesting piece, but how would it behave in a pizza joint?|#141: Start a Publication Studio at Kunsthal Gent in the nearby future.|#10: Don’t be obsessed with numbers.|#61: No all male install teams.|#64: Arrange a distribution of forces.|#89: Build-in impurity within the organisation.|#25: Never ask the artist to just present their work, ask them to co-create and co-organise the space.|#81: Things come alive when there is friction.|#75: A building is a capricious thing: it is inhabited and changed, and its existence is a tale of constant and curious transformation.|#107: Build a community / scene.|#87: Always keep in mind there is something really special about being in a room that is 19 meters tall.|#28: Make Contracts.|#79: The layered painting in the Old House has the potential to become the emblem to explain what Kunsthal Gent is doing.|#137: Use the publication as programming space|#132: Things will always look weird when you’re the first doing it.|#54: What about disabled artists?|#17: An exhibition is never finished.|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#99: Evolve according to changing needs.|#59: Always protect the floor when painting (or pouring concrete)|#37: Operate with radical transparency.|#36: We support production separately.|
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

13.10.2023 19:30

Artcinema OFFoff & Het Balanseer present

Pay what you can

Vrijdagavonden: Rainald Goetz & Jean D.L.: Gestoord

  • Programma start om 19:30
  • Inkom: Pay What You Can
  • Taal: Nederlands

Boekvoorstelling van Gestoord, de eer­ste Nederlandse ver­ta­ling van de debuut­ro­man Irre (1983, Suhrkamp) van de Duitse cult­schrij­ver Rainald Goetz (1954).

Vertaler Sebastian Roth leest voor en gaat daar­bij in inter­ac­tie met muzi­kant en video­kun­ste­naar Jean D.L. (1984), wiens muzi­ka­le live uni­ver­sum van gitaar en field recor­dings echo’s van fil­mi­sche land­schap­pen, ver­beel­dings­vol­le en hei­i­ge sounds­ca­pes oproept. Zijn film A Place is een drie­luik dat een abstract, afstan­de­lijk en tege­lijk inti­mis­tisch en geïn­te­ri­o­ri­seerd ​‘por­tret’ schetst van diver­se ruim­tes, bela­den met affec­ten en per­soon­lij­ke geschie­de­nis. We kij­ken ernaar uit Jean De Lacoste opnieuw te ver­wel­ko­men meer dan tien jaar na de avond die we aan zijn films en muziek wijd­den in 2011. Verwacht u aan een mani­sche knip- en plak­fu­ga van tekst, geluid en beeld.

In Gestoord raakt een jon­ge, aspi­re­ren­de punk­psy­chi­a­ter door de con­fron­ta­tie met de dage­lijk­se besog­nes en het leven in een psy­chi­a­tri­sche inrich­ting zelf het spoor bijs­ter. Vóór dit debuut was de jon­ge schrij­ver al een begrip in de Duitse lite­rai­re wereld. Tijdens een lezing van zijn ver­haal Subito op de uit­rei­king van de Ingeborg Bachmannpreis sneed Goetz voor de tele­vi­sie­ca­me­ra’s met een scheer­mes zijn voor­hoofd open. ​“Op het moment dat Goetz zijn sche­del open­sneed en het bloed op zijn manu­script drup­pel­de en drup­pel­de, werd de schrij­ver Rainald Goetz gebo­ren,” schreef een Duits literatuurrecensent.

I.s.m. uit­ge­ve­rij Het Balan­seer en Kunsthal Gent

Programma
  • Sebastian Roth — Performance Reading
  • Jean De Lacoste — Concert
  • Jean De Lacoste: "A Place" — BE • 2009 • 17' • Kleur
Vrijdagavonden

Dit najaar presenteren we tijdens de Vrijdagavonden 10 weken lang een programma rond één of meerdere kunstenaars, een collectief of organisatie. We bieden lokale partners een platform. En we stellen kunstenaars centraal waar Kunsthal Gent momenteel mee samenwerkt. Iedere vrijdagavond is anders: van performance, artist talk en boekpresentatie tot gesprek, diner of filmvertoning.

Programma Vrijdagavonden

13.10.2023 — Rainald Goetz & Jean D.L.: ‘Gestoord’
Boekvoorstelling van Duits cultschrijver Goetz, door Art Cinema OFFoff & Het Balanseer

20.10.2023 — An Autumn Night met Ben Thorp Brown
Artist talk over Cura’s Garden, de nieuwe tuin van Kunsthal Gent

27.10.2023 — Anna Schlooz: Tafelen / Maagmoeder
Performance-diner waarbij verhalen, rituelen en pannenkoeken worden gedeeld

03.11.2023 — Engagement Shares: The Power Of Boundaries
Hoe ga je om met complexe situaties van grensoverschrijdend gedrag

10.11.2023 — Een avond met De Verffabriek
Artist run space De Verffabriek nodigt je uit in Kunsthal Gent!

17.11.2023 — Meeting Grounds: Essay as Event

Bijeenkomst op initiatief van van Paul Bailey en de grafische ontwerpafdeling van KASK

24.11.2023 — rokko: How To Create Free Space in an Unfree World?
Artistieke oefening in literatuur en performance door queer feminist bookshop rokko

01.12.2023 — L. Puska: Living With
Performance en gesprek: wat betekent het om zorgdrager van een kunstwerk te zijn

08.12.2023 — Sophia Tabatadze: Pirimze
Documentaire en gesprek over gentrificatie in Tbilisi, i.s.m. Tot in de Stad!

15.12.2023 — How To Organize a Zine Fair
Les Voizines kijkt naar verleden en toekomst van Zine Happening

Beter11