#33: We will ensure work by female artists and curators make up at least 50% of our programme each year.|#92: We’re a learning organisation.|#25: Never ask the artist to just present their work, ask them to co-create and co-organise the space.|#15: Kunsthal Gent aims to be an extension of public space.|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#130: Be a uniquely charged and curated gallery that is an artwork in itself.|#16: Kunsthal Gent will always be a construction site.|#40: Follow the artist|#88: Changing internships, artists, curators,... are important propositions to keep a fresh set of eyes.|#53: Immaterial support for artists is important.|#47: Artists need to be supported more than ever in the development of their practice due to the gaps that have been created in the field of fine art|#70: Have the office space inside the exhibition space, it reminds of you what you are doing.|#17: An exhibition is never finished.|#65: No excuses: Thursday morning, team meeting.|#112: Spaces today don’t need to be curated, but occupied.|#14: Can you also remain a toddler institution?|#98: The success of it will not lie in the result but in the process.|#30: Don’t work with artists who are assholes.|#10: Don’t be obsessed with numbers.|#56: Take a lunch break.|#62: Be kind. Full dishwasher: empty it.|#51: How do we invite the true unknown?|#5: Kunsthal Gent is a city where different identities collide in an ongoing exhibition without end date. New exhibitions are always a new layer in this ongoing story.|#58: Kunsthal Gent is a monument. If you plan to drill a hole, contact Tomas first.|#19: Have fun at the exhibition.|#33: We will ensure work by female artists and curators make up at least 50% of our programme each year.|#92: We’re a learning organisation.|#25: Never ask the artist to just present their work, ask them to co-create and co-organise the space.|#15: Kunsthal Gent aims to be an extension of public space.|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#130: Be a uniquely charged and curated gallery that is an artwork in itself.|#16: Kunsthal Gent will always be a construction site.|#40: Follow the artist|#88: Changing internships, artists, curators,... are important propositions to keep a fresh set of eyes.|#53: Immaterial support for artists is important.|#47: Artists need to be supported more than ever in the development of their practice due to the gaps that have been created in the field of fine art|#70: Have the office space inside the exhibition space, it reminds of you what you are doing.|#17: An exhibition is never finished.|#65: No excuses: Thursday morning, team meeting.|#112: Spaces today don’t need to be curated, but occupied.|#14: Can you also remain a toddler institution?|#98: The success of it will not lie in the result but in the process.|#30: Don’t work with artists who are assholes.|#10: Don’t be obsessed with numbers.|#56: Take a lunch break.|#62: Be kind. Full dishwasher: empty it.|#51: How do we invite the true unknown?|#5: Kunsthal Gent is a city where different identities collide in an ongoing exhibition without end date. New exhibitions are always a new layer in this ongoing story.|#58: Kunsthal Gent is a monument. If you plan to drill a hole, contact Tomas first.|#19: Have fun at the exhibition.|
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

CAIROGRAPHY COLLECTIVE

februari - juni 2021

Onafhankelijk publiceren, verkennen, vertalen en bloemlezen van kronieken en kritische posities vanuit hedendaagse Arabisch perspectieven

Het Cairography Collective stelt 'onafhankelijk publiceren' voor als belangrijkste middel om Arabische denkers, schrijvers en kunstenaars een plaats te geven in het kunstdiscours en de kunstpraktijk, in weerwil van de esthetische consensus. Het collectief verzet zich tegen het homogeniseren, verguizen of stereotyperen van de 'Arabier' en bekritiseert praktijken die exotiseren of generaliseren.

Met debatten, webinars, collectieve leessessies, vertaalworkshops en live ontmoetingen als hefboom denkt het collectief na over performance via noties van het 'buiten de taal staan' (Sawsan Gad en Arafat Sadallah); werkt het met Nehad Selaiha's nalatenschap van institutionele kritieken en stelt in navolging van Isabelle Stengers geijkte methodes van kennisproductie ter discussie.

Tijdens de residentie in Kunsthal Gent experimenteert het collectief met de vraag hoe het gesprek tussen kernleden, genodigden en publiek kan uitmonden in concrete publicatie-acties, met inachtname van al de praktijken die het überhaupt mogelijk maken: redigeren, vertalen, lezen en vaak moeizaam werken vanuit noodzaak.

Activiteiten en evenementen

29 januari 2021
Lancering van Cairography: Emergency Edition

Deze publicatie van HaRaKa en Sarma vormt een propeller die de residentie in Kunsthal Gent aanzwengelt. Ze werd gelanceerd tijdens de PRICKS conferentie, gehost door New York University en ondersteund door Moussem Nomadic Arts Center. Tien jaar na de revoluties in Egypte en de Arabische regio komt dit nummer uit in volle pandemie, als een reactie op een jaar van verliezen - zowel lichamelijk, als economisch en sociaal.

16 + 17 februari 2021, 18 - 20 uur
Online workshop: 'Kunsttheorie over taalbarrières heen'
We gaan ervan uit dat Engels de voertaal is voor hedendaagse performance, en hedendaagse kunst in het algemeen. Toch wordt deze aanname dagelijks op de proef gesteld, telkens wanneer discoursen met Angelsaksisch wortels in vertaling worden gebracht naar andere taalgemeenschappen. Hoe schrijven we bijvoorbeeld over lichamen, performance, choreografie, agency en hedendaagsheid in het Arabisch? En blijven academische of andere argumenten overeind als het onmogelijk blijkt om de hen eigen terminologie te vertalen?

Deze workshop wordt geleid door Lamia Gouda, kernlid van het HaRaKa Platform, onderzoeker, performancekunstenaar en professioneel vertaler. Haar praktijk daagt de notie van hedendaagse dans en performance-kunst uit, door zich te beroepen op niet-westerse canons, termen en praktijken. Wil je graag deelnemen? Meld je aan met een korte paragraaf en licht je interesse in de workshop toe.

Maandag 7 + 21 juni, 17:00 - 19:00
LANGUAGE CAFE - De taal van onderdrukking en verzet
online @Kunsthal Gent - meer informatie

Een initiatief van Cairography Collective in residentie in Kunsthal Gent, in samenwerking met Disarming Design Sandberg Instituut. Curatoren: Siwar Kraitem en Rasha Dakkak

'Language Café' is een terugkerende zoom-meeting die rond taal, design, vertaling en politiek draait. De gesprekken die er plaatsvinden worden doordesemd met hedendaagse perspectieven uit de Arabisch sprekende regio's en de diaspora. Kwesties rond vertaling, het canon en hegemonieën, migratie en politiek worden er verkend.

Woensdag 9 juni, 17:00 - 20:00
TOUCHING PUBLICATION - Independent publishing in art and its tangible agendas
Alternatieve conferentie georganiseerd door CAIROGRAPHY COLLECTIVE with SARMA/ORAL SITE & HARAKA
online @Kunsthal Gent - meer informatie

TOUCHING PUBLICATION is het afsluitende event van Cairography Collective in Kunsthal Gent. Het collectief richt zich op onafhankelijke en grass-roots publishing en haar doelstellingen als een politiek gebaar. Het online platform wordt ingezet als een interactieve manier van samenkomen over de kloof tussen Westerse en Arabische regio's heen.

Contacteer het collectief indien je op de hoogte wil blijven van toekomstige activiteiten.

Cairography Collective

De stichtende leden Adham Hafez, Ismail Fayed en Myriam Van Imschoot positioneren Cairography Collective als een roterende uitnodiging die verschillende partners en medewerkers omvat.

Ismail Fayed is dramaturg, schrijver en criticus. Hij schrijft zowel in het Engels als in het Arabisch en heeft veel gepubliceerd in de belangrijkste kritische platforms en kranten van de Arabisch sprekende regio. Hij was hoofdredacteur van 'Modern Art in the Arab World: Primary Documents', het eerste grote Engelstalige boek dat de geschiedenis van de Arabische kunst documenteert en theoretiseert, gepubliceerd door het Museum of Modern Art in New York, MoMA.

Adham Hafez is een prijswinnende choreograaf, componist, theoreticus en performer. Hij is de oprichter en artistiek directeur van HaRaKa Platform, Egypte's eerste platform gewijd aan performance studies en bewegingsonderzoek. Zijn meest recente projecten waren te zien in Sharjah Architecture Triennial, La Mama Theatre en Hebbel Am Ufer Theater.

Myriam Van Imschoot is een performance-kunstenaar die film, installatie, concert en publicatie geleidt tot polyfone verhalen, 'extended vocal techniques' die hun oorsprong vinden in communicatie op lange afstand en gemeenschapsgerichte geluidspoëziepraktijken (momenteel i.s.m. Marcus Bergner in Le brass). Ze is de oprichtster van Sarma en Oral Site, uitgeverij voor experimentele documentatie en kunstenaarspublicaties.

Fotobijschrift:

Gemengd landgebruik (stedelijke bebouwing naast landbouwgrond) is de afgelopen vier decennia een essentieel kenmerk van de Nijldelta geworden. De stedelijke inpalming van landbouwground heeft geleid tot een enorme huisvestingscrisis en een falend landbouwbeleid.

(c) De foto komt uit de archieven van het Egyptische Ministerie van Landbouw.

KH placeholder exp11

GERELATEERDE EVENTS

AFBEELDINGEN
Agriculture
Image001