Saddie Choua

Het werk van Saddie Choua (Brussel) is een kritiek op de exotische en stereotiepe narratieven over migratie en ‘de ander’ die gangbaar zijn in de hedendaagse media.

Vaak vertrekkend van 'documentair' materiaal, zowel visueel als tekstueel, mengt Saddie Choua fictie, literatuur, muziek en theater tot complexe ruimtelijke gebeurtenissen. Ze wil breken met de taal van de hedendaagse media, maar ook met de fascinatie voor exotisme, die vaak wordt opgeroepen als een pseudo-realiteit. Haar uitdaging is niet alleen om alternatieve verhalen te presenteren, maar ook om situaties te creëren waarin de toeschouwer de mechanismen ontdekt die in films en entertainment een rol spelen. Met haar werk wil ze machtsstructuren zichtbaar maken achter de beelden die wij ons eigen maken en reproduceren.

Saddie Choua maakt deel uit van het ontwikkelingsprogramma van oktober 2019 tot januari 2020. Ze werd onlangs genomineerd voor de Belgian Art Prize 2020.


Vrijdag 29 november 2019: artist talk + film screening
Vrijdag 13 december 2019: film screenings (tevens onderdeel van de presentatie van The Third Landscape door croxhapox in Kunsthal Gent).

Beeld: Jean-Pierre Stoop