Missie

Kunsthal Gent is een internationaal platform voor presentatie en ontwikkeling van beeldende kunst.

Kunsthal Gent schept een sterk artistiek en professioneel kader om te experimenteren met nieuwe manieren van ontwikkelen en presenteren van kunst. Ontmoeting en samenwerking tussen een verscheidenheid aan artistieke en publieke betrokkenen zijn de motor voor een hybride programma waarin verschillende identiteiten op elkaar en op de ruimtelijke context reageren.

“Het nieuwe type kunstinstituut kan geen kunstmuseum meer zijn zoals het tot nog toe steeds is geweest, maar zal helemaal geen museum meer zijn. Het nieuwe type zal meer op een energiecentrale lijken, een producent van nieuwe energie.”
Alexander Dorner, The Way Beyond ‘Art’: The Work of Herbert Bayer, ReInk Books, 2017 (1947), p.116.

Structurele Partners

Structurele samenwerkingen voeden het artistiek programma van Kunsthal Gent. Deze partners gebruiken het gebouw als uitvalsbasis voor een programma vanuit eigen initiatief. Zij gaan in interactie met de inhoudelijke en ruimtelijke context en met het basisprogramma van lopende presentatie- of ontwikkelingslijnen van Kunsthal Gent.

  • Kunsthal Gent is de vaste vertoningsplek en uitvalsbasis van Art Cinema OFFoff vzw. Daarnaast vertoont OFFoff films op diverse locaties in Vlaanderen en werkt daartoe samen met filmmakers, kunstenaars, curatoren en culturele partners uit binnen- en buitenland.
  • das Kunst vzw ontwikkelt een jongerencollectief in Kunsthal Gent. Met weinig regels en veel goesting voor experiment en expressie gaat het collectief in gesprek, en denkt na over kunst, de stad en de maatschappij. das Kunst biedt artistieke ondersteuning, inspiratie, tijd en materiaal in de bruisende artistieke ruimte van Kunsthal Gent, in het midden van de stad.
  • Curatorial Studies is een engelstalige postgraduaatsopleiding aan KASK School Of Arts. Het is een eenjarig programma voor studenten met een masterdiploma in de kunsten, humane of exacte wetenschappen, en met een bijzondere voorliefde voor hedendaagse kunst. In Kunsthal Gent vindt een deel van de opleiding plaats.
Coordinatie Team
Steun

Kunsthal Gent is een vereniging zonder winstoogmerk. De werking wordt mogelijk gemaakt door giften van bezoekers en sponsors, met ondersteuning van de Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap, en met de hulp van vele vrijwilligers.

Giften

Een bezoek aan Kunsthal Gent is gratis. Na een bezoek kan je een vrije gift achterlaten volgens het principe pay what you can.

Giften aan Kunsthal Gent maken dit mee mogelijk:

  • Geen toegangsprijs voor tentoonstellingen in Kunsthal Gent tijdens de openingsuren in het weekend (11-18u)
  • Een levendig en zichtbaar platform voor kunstenaars en -organisaties: lokaal en internationaal, opkomend en gevestigd
  • Drie speciale openingsweekends per jaar met verschillende tentoonstellingen
  • Ondersteuning van zes kunstenaars of organisaties per jaar in het ontwikkelingsplatform
  • ...

Vrijwilligers

Kunsthal Gent is steeds op zoek naar vrijwilligers en stagiairs om de werking te versterken. Klik hier om je aan te melden.

Wil je Kunsthal Gent op een andere manier steunen? Laat het ons weten op info@kunsthal.gent

User's Manual

De Gebruikershandleiding voor Kunsthal Gent legt uit waar de organisatie uit bestaat, hoe ze is opgericht, voor wie ze is bedoeld, hoe ze kan worden gebruikt en wat ze kan bieden. Ze is bedoeld voor zowel de gebruikers (inclusief het publiek), als voor de medewerkers en de betrokken kunstenaars. De Gebruikershandleiding bestaat uit citaten uit de visietekst van Kunsthal Gent, uit persoonlijke notities en teamvergaderingen, en citaten van sprekers die werden uitgenodigd binnen het najaarsprogramma van 2018.

Download User's Manual – Draft #1