Missie

Kunsthal Gent is een experimenteel kruispunt voor de presentatie en ontwikkeling van hedendaagse kunst, sinds 2018 gevestigd in een monumentaal veertiende-eeuws karmelietenklooster in het centrum van Gent.

In het weekend is Kunsthal Gent een tentoonstellingsruimte die gratis te bezoeken is. Op werkdagen is het een werkplek voor kunstenaars en artistieke organisaties, maar vinden er ook publieke activiteiten plaats: van lezingen en workshops tot screenings en performances. In Kunsthal Gent ontmoeten verschillende artistieke spelers en disciplines in de kunsten elkaar. Opkomende, gevestigde, lokale en internationale namen zijn er te gast: zij presenteren er hun werk in tentoonstellingen of ontwikkelen er hun artistieke praktijk.

Kunsthal Gent is een kleine organisatie in een groot gebouw en biedt daarom veel ruimte voor programma’s van partners, zoals Art Cinema OFFoff, de opleiding Curatorial Studies van de Gentse Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK), de kunsteducatieve organisatie das Kunst en anderen. Driemaal per jaar vindt er een openingsweekend plaats met een nieuwe serie tentoonstellingen. In het doorlopende tentoonstellingsprogramma Endless Exhibition* voegen curatoren en kunstenaars tentoonstellingen toe zonder einddatum. Daarnaast huisvest Kunsthal Gent het ontwikkelingsprogramma Permanently Practising, dat jaarlijks aan zes kunstenaars, collectieven, organisaties of samenwerkingsprojecten een beurs voor een werkperiode beschikbaar stelt.

Ontmoeting en samenwerking vormen de motor voor een hybride programma met verschillende lagen en snelheden, waarin diverse artistieke spelers op elkaar en op de ruimtelijke context reageren. Beeldende kunst is daarbij de hoofdstroom, die voortdurend wordt gevoed en uitgedaagd door architectuur, vormgeving, audiovisuele kunst, podiumkunsten en kunst in de openbare ruimte. Met deze brede benadering overstijgt Kunsthal Gent niet alleen de klassieke definities van kunstenaar, curator, criticus en ontwerper, maar worden ook de scheidslijnen tussen individu, collectief en organisatie doorbroken. Kunsthal Gent biedt deze spelers een professioneel kader om te experimenteren met nieuwe manieren van ontwikkelen en presenteren; ze functioneert niet alleen als tentoonstellingsruimte, maar ook als ontmoetingsplaats en uitvalsbasis; ze bouwt en versterkt netwerken en zet de deur open naar de stad. Met deze werkwijze wil Kunsthal Gent een schakel zijn tussen artist-run spaces, galeries, kunstscholen en musea en draagt ze bij aan de ontwikkeling van een gezonde ecologie voor hedendaagse kunst in Gent.
Kunsthal Gent is zeker geen white cube. Vergelijk haar met een stad, met een openbare ruimte waarin verschillende identiteiten samenkomen en op elkaar inspelen of juist naast elkaar bestaan. Kunsthal Gent ontvouwt zich als een stad in wording: steeds in beweging, met snelle en trage veranderingen tegelijkertijd. De werken in de Endless Exhibition blijven op hun plaats of worden aangepast, terwijl er ruimtelijke ingrepen, tentoonstellingen en andere publieke activiteiten omheen bewegen. Sommige werken zullen de weerstand van nieuwe aanvullingen niet doorstaan en verhuizen, veranderen of verdwijnen. Net zoals er in een stad ook voortdurend wordt bijgebouwd, weggehaald, hersteld of aangepast.

* De grondslag voor het artistieke programma in Kunsthal Gent is geïnspireerd op Endless Exhibition, een werk van Prem Krishnamurthy (VS).


***

“Het nieuwe type kunstinstituut kan geen kunstmuseum meer zijn zoals het tot nog toe steeds is geweest, maar zal helemaal geen museum meer zijn. Het nieuwe type zal meer op een energiecentrale lijken, een producent van nieuwe energie.”
Alexander Dorner, The Way Beyond ‘Art’: The Work of Herbert Bayer, ReInk Books, 2017 (1947), p.116.
Structurele partners

Structurele samenwerkingen voeden het artistiek programma van Kunsthal Gent. Deze partners gebruiken het gebouw als uitvalsbasis voor een programma vanuit eigen initiatief. Zij gaan in interactie met de inhoudelijke en ruimtelijke context en met het basisprogramma van lopende presentatie- of ontwikkelingslijnen van Kunsthal Gent.

 • Kunsthal Gent is de vaste vertoningsplek en uitvalsbasis van Art Cinema OFFoff vzw. Daarnaast vertoont OFFoff films op diverse locaties in Vlaanderen en werkt daartoe samen met filmmakers, kunstenaars, curatoren en culturele partners uit binnen- en buitenland.
 • das Kunst vzw ontwikkelt een jongerencollectief in Kunsthal Gent. Met weinig regels en veel goesting voor experiment en expressie gaat het collectief in gesprek, en denkt na over kunst, de stad en de maatschappij. das Kunst biedt artistieke ondersteuning, inspiratie, tijd en materiaal in de bruisende artistieke ruimte van Kunsthal Gent, in het midden van de stad.
 • Curatorial Studies is een engelstalige postgraduaatsopleiding aan KASK School Of Arts. Het is een eenjarig programma voor studenten met een masterdiploma in de kunsten, humane of exacte wetenschappen, en met een bijzondere voorliefde voor hedendaagse kunst. In Kunsthal Gent vindt een deel van de opleiding plaats.
Vrijwilligers

Word vrijwilliger bij Kunsthal Gent

Kunsthal Gent is steeds op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om de werking te versterken.

Functie

 • Je bemant samen met een andere vrijwilliger het onthaal tijdens openingsuren.
 • Je verwelkomt bezoekers en legt uit wat er te zien is.
 • Je beantwoordt (algemene) vragen over Kunsthal Gent en de tentoonstellingen.
 • Optioneel: je opent en sluit zelfstandig de deuren in het weekend.
 • Optioneel: praktische ondersteuning of hulp aan de bar tijdens evenementen

Profiel

 • Je spreekt vlot Nederlands of Engels.
 • Je hebt interesse in beeldende kunst.
 • Je spreekt vlot mensen aan of hebt zin om daarin te groeien.
 • Je bent regelmatig vrij in het weekend (zaterdag of zondag, tussen 11u en 18u).

Aanbod

 • Een vrijwilligersvergoeding van 34 euro per dag (forfait).
 • Een spannende en dynamische werkomgeving binnen de hedendaagse kunstwereld.

Interesse? Vul het formulier in via deze link.


Vragen
? Mail ons!

Coördinatieteam
Steun

Kunsthal Gent is een vereniging zonder winstoogmerk. De werking wordt mogelijk gemaakt door giften van bezoekers en sponsors, met ondersteuning van de Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap, en met de hulp van vele vrijwilligers.

Giften

Een bezoek aan Kunsthal Gent is gratis. Na een bezoek kan je een vrije gift achterlaten volgens het principe pay what you can.

Giften aan Kunsthal Gent maken dit mee mogelijk:

 • Geen toegangsprijs voor tentoonstellingen in Kunsthal Gent tijdens de openingsuren in het weekend (11-18u)
 • Een levendig en zichtbaar platform voor kunstenaars en -organisaties: lokaal en internationaal, opkomend en gevestigd
 • Drie speciale openingsweekends per jaar met verschillende tentoonstellingen
 • Ondersteuning van zes kunstenaars of organisaties per jaar in het ontwikkelingsplatform
 • ...

Kunsthal wordt gesteund door

Gebruikershandleiding

De Gebruikershandleiding voor Kunsthal Gent legt uit waar de organisatie uit bestaat, hoe ze is opgericht, voor wie ze is bedoeld, hoe ze kan worden gebruikt en wat ze kan bieden. Ze is bedoeld voor zowel de gebruikers (inclusief het publiek), als voor de medewerkers en de betrokken kunstenaars. De Gebruikershandleiding bestaat uit citaten uit de visietekst van Kunsthal Gent, uit persoonlijke notities en teamvergaderingen, en citaten van sprekers die werden uitgenodigd binnen het najaarsprogramma van 2018.

Download User's Manual – Draft #1