ONTWIKKELINGSPROGRAMMA

KUNSTHAL GENT ONTWIKKELINGSPROGRAMMA – permanently practising

Het ontwikkelingsprogramma biedt de context van Kunsthal Gent – een experimenteel kruispunt voor hedendaagse kunst, gevestigd in een 13de-eeuws klooster in het centrum van Gent – als werkruimte en opportuniteit voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk.

Een traject in het ontwikkelingsprogramma wordt aangeboden als een fellowship: een beurs met een werkperiode van drie maanden tot een jaar. Dit is een periode van onderzoek en ontwikkeling, op maat van elke geselecteerde deelnemer, ondersteund door een team van betrokkenen en experts dat de deelnemer zelf mee samenstelt. Deelnemers worden uitgedaagd om op experimentele wijze hun stempel te drukken op het publiek programma van Kunsthal Gent. Aan elke werkperiode is een budget van in totaal €5.000 (incl BTW) verbonden.

OPEN CALL 2021 Download deze open call in PDF

Met deze oproep zoeken we maximaal 5 in België gevestigde** kunstenaars en collectieven voor een werkperiode in 2021.

LINK naar online formulier - deadline: zondag 25 oktober 2020

VOOR WIE

- Voor individuele kunstenaars, collectieven of samenwerkingsinitiatieven (verder: kunstenaars) met een uitgesproken nood om een nieuwe richting te verkennen en/of te experimenteren met ideeën waar men eerder nog niet de steun of de moed voor vond.
- Het ontwikkelingsprogramma ondersteunt hedendaagse beeldende kunst en staat open voor praktijken op het snijvlak met andere kunstdisciplines en -gebieden.
- We verwelkomen voorstellen van beeldende kunstenaars van elke leeftijd, gender, positie en culturele achtergrond. We streven expliciet naar diversiteit in het programma.
- Tijdens de duur van de werkperiode is de deelnemer geen student of deelnemer aan een andere ondersteunende structuur (andere residenties, doctoraten, …) Aangezien de mogelijkheden voor ondersteuning in het veld beperkt zijn, willen we dubbele/gelijktijdige ondersteuning voorkomen.
- **De oproep voor 2021 richt zich op kunstenaars die in België gevestigd zijn, omdat internationale verplaatsingen door Covid-19 voor onbepaalde tijd een onzekere factor blijven. Kunsthal Gent streeft in de selectie desalniettemin naar een evenwicht tussen kunstenaars met lokale, nationale en internationale achtergrond.

AANBOD

- Werkperiode - twee opties:
1) Werkperiode van drie maanden: een compacte periode met een geconcentreerde aanwezigheid ter plaatse, die start in februari, juni of oktober 2021.
2) Werkperiode van maximaal een jaar: een langere periode met aanwezigheid verspreid over verschillende werkmomenten ter plaatse. Deze werkperiodes zijn bedoeld voor kunstenaars uit Gent of voorstellen die gebaat zijn bij een meer uitgestrekte periode, bijvoorbeeld omdat ze zijn gericht op de publieke en/of sociale ruimte.
- De gehele context van Kunsthal Gent wordt ter beschikking gesteld en omvat gedeelde werkruimtes. We voorzien geen individuele ateliers.
- Mogelijkheid tot verblijf: er is binnen Kunsthal Gent 1 appartement voor 1 à 2 personen.
- De mogelijkheid om je stempel te drukken op het publiek programma. (Het ontwikkelingsprogramma voorziet geen tentoonstelling, dit is een apart programma binnen Kunsthal Gent).
- Budget: €5.000 all-in, in te zetten volgens de noden van het voorstel. Dit omvat een initiële vergoeding van €500 voor het uitwerken van een gedetailleerd plan en €4.500 voor alle overige kosten (artist fee, reiskosten, productiekosten, BTW, …).

PROCEDURE & SELECTIE

De selectieprocedure verloopt in twee rondes: in de eerste ronde zet je je praktijk of samenwerkingsverband uiteen en schets je een eerste beeld van je ideeën voor een werkperiode. In de tweede ronde werken 10 kandidaten een gedetailleerd voorstel uit. Hieruit worden 5 kandidaten geselecteerd. De duur en start van de werkperiode wordt tijdens de tweede ronde in overleg met Kunsthal Gent vastgelegd.

EERSTE RONDE

- Aanmelden kan tot uiterlijk 25/10/2020, met een beknopte portfolio, beschrijving van je praktijk en een biografie, een beknopt initieel plan, mogelijke samenwerkingspartners en ideeën voor een publiek moment of programma.
- We accepteren uitsluitend aanmeldingen via het online formulier.
- Taal. Aanmelden kan in het Engels of Nederlands. Vanwege de internationale jury heeft Engels de voorkeur.
- Jury. De jury bestaat in de eerste ronde uit de 2 artistiek coördinatoren van Kunsthal Gent, 1 of 2 vertegenwoordigers van partnerorganisaties en 2 deelnemers van het lopende ontwikkelingsprogramma.
- Feedback. Vanwege het verwachte aantal inschrijvingen is het helaas niet mogelijk om op aanmeldingen in de eerste ronde feedback te krijgen.
- Shortlist. De jury selecteert 10 kandidaten voor de shortlist. Deze kunstenaars krijgen begin november een uitnodiging om een gedetailleerd voorstel uit te werken. Hiervoor is een vergoeding van €500 (incl. BTW) per kunstenaar voorzien.

TWEEDE RONDE

- Uitgewerkt voorstel en interview. De 10 kandidaten van de shortlist presenteren hun uitgewerkte voorstel live of online.
- Selectie. De interviews worden gevoerd door de artistiek coördinatoren van Kunsthal Gent, Danielle van Zuijlen en Valentijn Goethals, die de uiteindelijke selectie maken van 5 voorstellen.

TIMING

25 oktober: deadline eerste ronde
9 november (onder voorbehoud): bekendmaking shortlist eerste ronde
22 november: indienen uitgewerkte voorstellen
Interviews: 25 - 27 november
5 december: bekendmaking selectie

HOE KUNSTHAL GENT ARTISTIEKE ONTWIKKELING ONDERSTEUNT

- We dagen kunstenaars uit om een plan voor te stellen voor een belangrijke ontwikkeling van hun praktijk, waarvoor de context van de Kunsthal Gent een vruchtbare omgeving kan bieden.
- We ondersteunen ontwikkelingsplannen met tijd, ruimte en een budget dat samenwerking en dialoog met relevante experts of collega's mogelijk maakt.
- We moedigen kunstenaars aan om op zoek te gaan naar partners (een andere kunstenaar, een curator, theoreticus, een expert in een ander domein, een lokale organisatie, ...) om samen te werken aan het voorgestelde plan.
- We bieden een dynamische context om in te werken en je onderzoek te delen met collega's en publiek. Het ontwikkelingsprogramma loopt parallel aan het tentoonstellingsprogramma en doorkruist het publiek programma van Kunsthal Gent (zoals het vrijdagavondprogramma rond kunstenaarspraktijken). We nodigen kunstenaars uit om op experimentele wijze hun stempel te drukken op het publiek programma. Bijvoorbeeld door een artist talk, interview, debat, lezing door genodigden, performance/interventies, publicatie, screening, nieuwe experimentele formats, …
- Je aanspreekpunt is Danielle van Zuijlen, artistiek coördinator Kunsthal Gent.

CONTEXT: KUNSTHAL GENT

Voor meer informatie over de specifieke context van Kunsthal Gent, die de voorwaarden schept voor het ontwikkelingsprogramma, verwijzen we je graag naar de website en onze user’s manual.

Nog vragen? Neem contact met ons op.


AANMELDEN - ONLINE FORMULIER

Download deze open call in PDF


/////////////////////////////////////////////////////////////////////

SELECTIE ONTWIKKELINGSPROGRAMMA 2019-2020

In 2019 lanceerde Kunsthal Gent een open call, voor zes kunstenaars, collectieven of samenwerkingsinitiatieven die in 2019-2020 een werkperiode met beurs krijgen aangeboden. Uit meer dan 250 inzendingen selecteerde een jury (de artistiek coördinatoren samen met vertegenwoordigers van structurele partners van Kunsthal Gent en kunstenaars die deel uitmaken van het programma) zes kunstenaars en collectieven die in de periode 2019-2020 in Kunsthal Gent te gast zijn:

Saddie Choua (Brussel)
Elke Van Kerckvoorde (Gent)
The Post Collective (Gent)
Ja Ja Ja Nee Nee Nee (Amsterdam)
Younes Baba-Ali (Brussel)
Émilie Brout & Maxime Marion (Parijs)


ONTWIKKELINGSPROGRAMMA

ARCHIEF