#137: Use the publication as programming space|#19: Have fun at the exhibition.|#74: Last one out turns of the lights.|#87: Always keep in mind there is something really special about being in a room that is 19 meters tall.|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#47: Artists need to be supported more than ever in the development of their practice due to the gaps that have been created in the field of fine art|#65: No excuses: Thursday morning, team meeting.|#90: The best systems have a failure or ‘a hole’ in them…|#120: The new type of art institute cannot merely be an art museum as it has been until now, but no museum at all. The new type will be more like a power station, a producer of new energy.|#94: No objections? Just do it.|#57: Volunteers must be: cared for / hands on / ready to learn / willing to share / in it to win it / show new or old tricks.|#82: Clean and sterile looks professional, but really boring.|#62: Don’t be a dick. Full dishwasher: empty it.|#51: How do we invite the true unknown?|#99: Evolve according to changing needs.|#40: Follow the artist|#111: Do it together.|#10: Don’t be obsessed with numbers.|#68: Once in a while we need to get out of utopia and get something done.|#92: We’re a learning organisation.|#75: A building is a capricious thing: it is inhabited and changed, and its existence is a tale of constant and curious transformation.|#37: Operate with radical transparency.|#54: What about disabled artists?|#32: Be pan-gender polyphonic.|#4: Pay what you can.|#137: Use the publication as programming space|#19: Have fun at the exhibition.|#74: Last one out turns of the lights.|#87: Always keep in mind there is something really special about being in a room that is 19 meters tall.|#127: Remain practical: what happens to the work in an endless exhibition?|#47: Artists need to be supported more than ever in the development of their practice due to the gaps that have been created in the field of fine art|#65: No excuses: Thursday morning, team meeting.|#90: The best systems have a failure or ‘a hole’ in them…|#120: The new type of art institute cannot merely be an art museum as it has been until now, but no museum at all. The new type will be more like a power station, a producer of new energy.|#94: No objections? Just do it.|#57: Volunteers must be: cared for / hands on / ready to learn / willing to share / in it to win it / show new or old tricks.|#82: Clean and sterile looks professional, but really boring.|#62: Don’t be a dick. Full dishwasher: empty it.|#51: How do we invite the true unknown?|#99: Evolve according to changing needs.|#40: Follow the artist|#111: Do it together.|#10: Don’t be obsessed with numbers.|#68: Once in a while we need to get out of utopia and get something done.|#92: We’re a learning organisation.|#75: A building is a capricious thing: it is inhabited and changed, and its existence is a tale of constant and curious transformation.|#37: Operate with radical transparency.|#54: What about disabled artists?|#32: Be pan-gender polyphonic.|#4: Pay what you can.|
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Meer informatie

08.04—06.05.2021 14:00

Broadcasts & Live Event

Pay what you can

Philippine Hoegen, Julia Reist, Miriam Hempel & guests:
What is Work?

WHAT IS WORK? Episode 1, 2 and 3

Philippine Hoegen
Julia Reist
Miriam Hempel
Guests & Speakers

08-04-2021, 14.00 - 18.00 / Episode 1: What is my Work?

Centrale vragen: Hoe kijken we naar werk, ons eigen werk, de condities waaronder we werken en de identiteit(en) die ontstaan door middel van werk?

In de afgelopen periode hebben veel mensen de noodzaak geuit om zich te herpositioneren ten opzichte van hun eigen vooropgezette ideeën over hun werk en werkomstandigheden. De pandemie heeft voor veel mensen hun manier van werken veranderd: sommigen veranderden of verloren hun baan, velen hebben zich aangepast aan volledig nieuwe vormen en contexten.

Wij zijn nieuwsgierig wat de nagalm van deze ervaringen in de loop van de tijd zal zijn. En welke dieperliggende of meer fundamentele kwesties door deze heroverwegingen aan het licht zullen komen. Sommige mensen werden geconfronteerd met hun eigen werkverslavingen, sommigen hebben de tijd genomen om hun gewoontes te veranderen, anderen zagen hun gewoontes versterkt. Veel mensen waren aan het koken, naaien, timmeren of zorgen voor een ander persoon en vonden dit het beste werk dat ze ooit gedaan hebben.

In ons huidige sociale en economische systeem zijn dit de minst gewaardeerde vormen van arbeid, zodat we een enorme kloof zien ontstaan tussen wat gewaardeerd wordt en wat voldoening geeft. Is het mogelijk om oude structuren te breken of blijven we steken in het vacuüm van herdefiniëring? De komende periode zal het bewijs leveren, daarom is het een essentieel moment om te praten en na te denken met elkaar, om elkaar te provoceren en al die realisaties niet zomaar te vergeten en terug te glippen in de oude normaal. In plaats daarvan willen we conclusies trekken uit de ervaringen die we hebben en hebben gehad en, het persoonlijke op één lijn brengen met het politieke, het potentieel voor verandering verkennen.

22-04-2021, 14.00 - 18.00 / Episode 2: Work Performance and Performing Work

Kort na de eerste lockdown waren we betrokken bij een voorstelling in de Beursschouwburg die plaats zonder publiek. Er waren alleen performers, en als performers waren we ook ons eigen publiek. En het was magisch. Oh jee! Is het mogelijk dat we erachter komen dat we hen niet meer nodig hebben? Of gaat het daar helemaal niet om? Gaat het er eerder om dat we ons herbezinnen op wat het is om een publiek te zijn - om getuige te zijn, om toeschouwer te zijn. En wat is dat ook al weer, optreden?

Een verpleegkundige die in een bejaardentehuis werkt, merkte op dat hij nu niet alleen de rol van medisch werker moet vervullen, maar ook die van een familielid of geliefde - in hun afwezigheid vanwege de lockdown. We performen wanneer we werken, en werk is een performance. We roepen versies van onszelf op om te voldoen aan de eisen van de nieuwe rollen die nodig zijn, zonder dat we op voorhand weten wat deze versies binnen de infrastructuur van ons zelf teweegbrengen.

Voor deze episode willen we diepgaand onderzoek doen naar verschuivende percepties en ervaringen van vormen van performativiteit binnen en buiten de kunsten - dat wil zeggen ook hoe performativiteit is binnengedrongen in het werk en de gebaren van mensen die zich normaal gesproken niet identificeren als performers, en de gevolgen daarvan voor performance in de kunsten.

06-05-2021, 14.00 - 18.00 / Episode 3: What is the Value of Work?

Voor deze aflevering gaan we dieper in op de valorisatie van werk, van arbeid - wat problematisch is in het culturele veld, maar zeker ook daarbuiten. De volledige nalatigheid van de overheid ten opzichte van bijvoorbeeld sekswerkers tijdens de pandemie, de onwetendheid over de realiteit van werkomstandigheden van mensen die in de zorg werken enz. zijn het resultaat van oude valorisatiesystemen gebaseerd op patriarchale, neoliberale normen.

Binnen de kunsten is dit een onderwerp waar State of the Arts al lang mee bezig is, dus we zullen zeker gebruik te maken van die kennis en willen graag bepaalde SOTA-medewerkers betrekken bij dit onderdeel van het onderzoek. Maar we willen het gesprekook buiten het culturele veld brengen en gesprekspartners vinden die vertrouwd zijn met de werkomstandigheden in bijvoorbeeld de zorg en het sekswerk.

Sinds de lancering van SOS Relief in april hebben we ongekende getuigenissen gezien van waardering voor de kunst en voor degenen die in de kunst werken, van mensen die binnen het project hebben gedoneerd. Wij zijn nieuwsgierig of een verschuiving in de aandacht voor/betrokkenheid bij bijvoorbeeld huishoudelijk werk ook een verschuiving kan veroorzaken in de valorisatiediscours en waardering van dergelijke arbeid.

SOS Relief werd gecreëerd als een concreet gebaar of experiment in solidariteit, herverdeling van rijkdom, en het nadenken over hoe we onze samenleving kunnen veranderen in een samenleving die eerlijker is voor iedereen. Voor deze aflevering gaan we op zoek naar dit soort vormen van verzet, of manieren van werken tegen bestaande structuren in.